Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Lindesnes, Agder)
Dato:21.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst17.03.2020


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst18.03.2020


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst19.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2020