Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:20.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst20.03.2020