Resultater

Rapportør:Jan Giltvedt
Observatører:Jan Giltvedt
Område:Fossilveien 7b (Oslo)
Dato:18.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet18.03.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2020