Resultater

Rapportør:Betsy I. Engly Braseth
Observatører:Betsy I. Engly Braseth
Område:Engly, Nedre Utgård (Hvaler, Viken)
Dato:18.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Årets første humle observert i krokusbedet. Stor og fin!  
Fenofase:Voksenstadiet18.03.2020