Resultater

Rapportør:Oddbjørn Hesjedal
Observatører:Oddbjørn Hesjedal
Område:Hesjedalsvegen 133 (Vaksdal, Vestland)
Dato:17.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Merknad:Observert på vårtrekk 
Fenofase:Ankomst17.03.2020


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Sang for første gang17.03.2020