Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:15.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Merknad:hørte den stå stille langt oppi 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2020