Resultater

Rapportør:Grete Solholm
Observatører:Grete Solholm
Område:Jangardsøyra (Giske, Møre og Romsdal)
Dato:10.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst02.03.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.03.2020