Resultater

Rapportør:Kristin Reitan Husebø
Observatører:Kristin Reitan Husebø
Område:Husabøvegen 37 (Stavanger, Rogaland)
Dato:16.02.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis) 
Fenofase:Ankomst15.02.2020