Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:15.02.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Granmeis (Poecile montanus) 
Fenofase:Sang for første gang15.02.2020