Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:13.02.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klosterklokke (Leucojum vernum) 
Merknad:Mange klokker opne. 
Fenofase:Blomstring11.02.2020