Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Førre (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.02.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Merknad:1 hann 
Fenofase:Ankomst07.01.2020


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:1 hann 
Fenofase:Ankomst07.01.2020


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:70+ i Førretjørna 
Fenofase:Ankomst07.01.2020


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Merknad:ca 8 i Førretjørna 
Fenofase:Ankomst07.01.2020