Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.02.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst03.01.2020