Resultater

Rapportør:Odd Magne Berge Iversen
Observatører:Odd Magne Berge Iversen
Område:Skeieneset , Hundvåg (Stavanger, Rogaland)
Dato:30.01.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst30.01.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang30.01.2020