Resultater

Rapportør:Gustav Thorsø Mohr
Observatører:Gustav Thorsø Mohr
Område:Thorsø herregård (Fredrikstad, Viken)
Dato:29.01.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Merknad:I have, så den i ca 4 minutter 
Fenofase:Ankomst28.01.2020