Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:28.01.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klosterklokke (Leucojum vernum) 
Fenofase:Blomstring28.01.2020


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring28.01.2020