Resultater

Rapportør:Hans Magne Christiansen
Observatører:Hans Magne Christiansen
Område:Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Dato:28.01.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Honningbier (Apis) 
Merknad:Samlet føde. 
Fenofase:Voksenstadiet21.01.2020