Resultater

Rapportør:Esther Knustad
Observatører:Esther Knustad
Område:Kviljo (Farsund, Agder)
Dato:26.01.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:2 stk vipe sett på Kviljo 
Fenofase:Ankomst14.01.2020