Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.08.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ildgullvinge (Lycaena phlaeas) 
Fenofase:Voksenstadiet22.08.2019