Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:31.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kvassdå (Galeopsis tetrahit) 
Fenofase:Blomstring02.07.2019