Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:21.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skoggråurt (Omalotheca sylvatica) 
Merknad:Full blomstring. 
Fenofase:Blomstring21.07.2019