Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:07.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring07.07.2019