Resultater

Rapportør:Kristoffer Næss
Observatører:Kristoffer Næss
Område:Grøumveien 286 (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:04.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2019


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring24.05.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet23.05.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.03.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Reirbygging30.05.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst14.03.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging22.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang22.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging17.04.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Reirbygging30.04.2019