Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:30.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klengemaure (Galium aparine) 
Fenofase:Blomstring30.06.2019