Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:28.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019


Art:Linbendel (Spergula arvensis) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019


Art:Sumphaukeskjegg (Crepis paludosa) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019