Resultater

Rapportør:Sølvi Enger
Observatører:Sølvi Enger
Område:Gaustadvegen 373, 2345 Ådalsbruk (Løten, Innlandet)
Dato:25.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst22.03.2019


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Sang for første gang22.03.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst22.03.2019


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst10.05.2019


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst30.03.2019


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang03.06.2019


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst02.04.2019


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst23.03.2019


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2019


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst19.04.2019


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst03.06.2019


Art:Lappugle (Strix nebulosa) 
Fenofase:Ankomst15.02.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2019


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst17.05.2019


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Merknad:4 stk 
Fenofase:Ankomst01.03.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst11.04.2019


Art:Perleugle (Aegolius funereus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2019


Art:Skogdue (Columba oenas) 
Fenofase:Ankomst15.03.2019


Art:Stillits (Carduelis carduelis) 
Fenofase:Ankomst30.03.2019


Art:Svane (Cygnus sp.) 
Fenofase:Ankomst20.04.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst27.04.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst20.03.2019


Art:Såerle (Motacilla flava thunbergi) 
Fenofase:Ankomst02.06.2019


Art:Tornskate (Lanius collurio) 
Fenofase:Ankomst11.05.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2019