Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:24.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:Brukar kome kring 17. mai. Ser dei sjeldnare enn før. 
Fenofase:Ankomst24.06.2019


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Merknad:Fåtalig her omkring og lenge mellom observasjonar. 
Fenofase:Ankomst24.06.2019