Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:23.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Merknad:Endelig. Har arten vorte sjeldsynt? 
Fenofase:Ankomst23.06.2019