Resultater

Rapportør:Turid Bredesen
Observatører:Turid Bredesen
Område:Skaiti (Saltdal, Nordland)
Dato:17.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hornugle (Asio otus) 
Merknad:Har fått 3 unger. Har brukt ett gammelt reir. 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2019