Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Haukesjø-området (Siljan, Telemark)
Dato:12.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Maiblom (Maianthemum bifolium) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019