Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) 
Fenofase:Blomstring11.06.2019


Art:Tistelsommerfugl (Vanessa cardui) 
Fenofase:Voksenstadiet11.06.2019