Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:09.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring08.06.2019