Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:08.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst07.06.2019