Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:06.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring28.05.2019


Art:Duppesoleie (Ranunculus aconitifolius) 
Fenofase:Blomstring28.05.2019


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang04.06.2019


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2019


Art:Syrin (Syringa vulgaris) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019