Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:06.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Lupinslekta (Lupinus) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst05.06.2019


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Sang for første gang05.06.2019