Resultater

Rapportør:Bodil Widding
Observatører:Bodil Widding
Område:Nygårdstangen, Bergen (Bergen, Vestland)
Dato:02.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging02.06.2019