Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:01.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019


Art:Lodnegrasslekta (Holcus) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019