Resultater

Rapportør:Ben David Berås
Observatører:Ben David Berås
Område:Sigridnes 100 (Åmli, Agder)
Dato:01.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Aldri sett Tjeld så langt inni landet før 
Fenofase:Ankomst29.05.2019