Resultater

Rapportør:Kari Stenrud
Observatører:Kari Stenrud
Område:Knutsbakken (Trysil, Innlandet)
Dato:30.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang24.05.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst29.05.2019