Resultater

Rapportør:Kristin G. Gilje
Observatører:Kristin G. Gilje
Område:Bøle (Gjøvik, Innlandet)
Dato:30.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst30.05.2019