Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:29.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:Omsider. Vorte nesten sjeldsynt. 
Fenofase:Ankomst29.05.2019


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2019


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Engsyre (Rumex acetosa) 
Fenofase:Blomstring28.05.2019


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst29.05.2019


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2019


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Øyentrøstslekta (Euphrasia) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019