Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Hovenga (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:29.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Skvallerkål (Aegopodium podagraria) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019


Art:Småsyre (Rumex acetosella) 
Fenofase:Blomstring29.05.2019