Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:28.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang24.05.2019