Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:28.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Beitesvever (Hieracium vulgatum) 
Fenofase:Blomstring23.05.2019


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring19.05.2019