Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:26.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst24.05.2019


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst25.05.2019


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst25.05.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2019


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2019


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst23.05.2019