Resultater

Rapportør:Jorid Nygård Myhr
Observatører:Jorid Nygård Myhr
Område:Lauvåsdalen (Melhus, Trøndelag)
Dato:26.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Storfugl (Tetrao urogallus) 
Merknad:1 røye i hogstfelt 
Fenofase:Ankomst24.05.2019