Resultater

Rapportør:Jorid Nygård Myhr
Observatører:Jorid Nygård Myhr
Område:Lauvåsdalen (Melhus, Sør-Trøndelag)
Dato:26.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring10.05.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst03.05.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:i fuglekasse 
Fenofase:Reirbygging22.05.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst10.05.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst30.04.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2019