Resultater

Rapportør:Gerd Netland
Observatører:Gerd Netland
Område:Netlandsvegen 89 (Kvinnherad, Vestland)
Dato:24.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst24.05.2019


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Sang for første gang24.05.2019