Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:23.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang23.05.2019


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Sang for første gang23.05.2019


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2019