Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Ørtfjellveien 81,8630 Storforshei (Rana, Nordland)
Dato:22.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2019