Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:21.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2019


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2019


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring21.05.2019


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst21.05.2019


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2019


Art:Vassarve (Stellaria media) 
Fenofase:Blomstring18.05.2019